«6В11104–ҚОНАҚ ҮЙ ЖӘНЕ МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІ»

«6В11104 – Қонақ үй және мейрамхана бизнесі» білім беру бағдарламасы қонақ үй және мейрамхана бизнесіндегі жағдайлардың күрделілігімен және белгісіздігімен сипатталатын мәселелердің мамандандырылған кешенін және практикалық мәселелерді сәтті шешуге жеткілікті жалпы және кәсіби құзыреттерді дамытуға бағытталған. Мамандар заманауи технологияларды тұтынушылық талаптарға сай келетін қонақ үй және мейрамхана өнімдерін жасау және қамтамасыз ету үшін пайдалана алады; соңғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде қонақ үй және мейрамхана өнімдерін, оның ішінде тұтынушылардың талаптарына сәйкес әзірлеу және ұсыну; қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының және басқа орналастыру орындарының шығындарын анықтау және талдау дағдылары болуы; қонақ үйлердің, мейрамханалардың және басқа орналастыру орындарының функционалдық бөлімдерінің қызметінің нәтижелерін, тұтынушыларға қызмет көрсету деңгейін талдау және тиісті қорытындылар жасау; қонақ үй және мейрамхана қызметінде технологиялық процестер мен лауазымдық нұсқаулықтардың орындалуын, қонақ үйлер мен басқа орналастыру объектілерінің классификация жүйесіне сәйкестігін растау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға дайындығын бақылау.
«6В11104 – Қонақ үй және мейрамхана бизнесі» ББ түлектері қонақ үй бизнесінде төменгі лауазымдағы қызметкерлерден бастап жетекшіге дейінгі әртүрлі лауазымдарды атқара алады: әкімшіден қабылдау және орналастыру бөлімінің бастығына, логистика бөліміне, сату және маркетинг бөліміне, консьерж қызметі, мейрамхана кешен, СПА-кешендері мен сұлулық индустриясы орталықтарының қызметкерлері, корпоративтік клиенттер бөлімшелері, мәдениетаралық коммуникациялар және экскурсиялық қызмет көрсету саласындағы мамандар. Сонымен қатар, алған білімі түлектерге қонақ үй немесе мейрамхана бизнесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

image
IUTH GPT

Онлайн